Vítejte na stránkách společenství Morava nejsou Čechy.

jsme na webu chvilku a nemáme zde vše.... 

 

Společenství má za úkol plnit obsah svých stanov s hlavním cílem omezit šíření škodlivých, nacionálních až infantilních projevů v naší společnosti. Tyto škodlivé projevy otupují povědomí o našem původu, o kořenech, které byly budovány našimi předky a které jsou nyní označovány za folklorní pozůstatky. Další masivní mazání kořenů bylo nastoleno k 1.1.1949, kdy byla naše dosavadní tisíciletá svébytná moravská identita popřena a země Česká i země Moravskoslezská byly pro udržení tehdejšího totalitního režimu rozkrájeny na další kraje s nesamosprávnou, nestabilní a nákladnou správou. Některé atributy rozkrájení zemí jsou bohužel stále platné.

Jako nejmasovější útok na rozbití našeho povědomí se jeví aktuální používání pojmu Česko, které vystřídalo pojem Čechy. Používání pojmů Čechy a Česko zcela vytlačilo princip označovat reálie a skutečnosti původem z Moravy jako moravské.

Výsledky těchto mediálních bludů se zde snažíme rozebrat a pojmenovat příčinu, proč se tak děje.

Nejedná se o nacionalismus, jak je často označován samotnými šiřiteli bludů, ale spíše o pragmatický úsudek, který obhajuje přirozený cit a vtah k vlasti, zemi a k základům, ze kterých jsme vzešli.

 

Partneři 

Partnery jsou pro nás  všichni, kdo nás podpoří i korespondenčně nebo se chtějí podělit o své poznatky.             A samozřejmě jsou to společenství dalších organizací na Moravě, které mají podobné cíle jako my. Jsme členy Moravského Kulatého Stolu, kde schází více společenství. Moravský Kulatý stůl dokázal deklarovat vůli spolupracovat v dokumentu Kodex minor, který je vysoce etickým a respektovaným pravidlem.   


 

Štítky

ff

Tato fotogalerie je prázdná.

logo

Kontakt

Morava nejsou Čechy; moravské není české Morava, Brno, manetMoravia@seznam.cz