Informace o nás pro Vás

Příklad požadované struktury typického prohřešku, které takto evidujeme : 

 

Médium: ČT2
Adresa: Česká televize, Kavčí hory, 140 70 Praha 4
Pořad: TV program „Sbohem Československo“
Datum: 2.12. 2012
Autor:  Režie: V. Křístek ; Scénář: V. Kučera
Citace: ………….“Jak to viděli a vidí Slováci v Čechách a Češi na Slovensku“ 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

email:   doslovná odpověď z firmy na upozornění zeměpisné chyby: 

Dobrý den,
děkujeme za Vaši reakci. Použitím výrazu "v Čechách" jsou myšleny pobyty z celé České republiky. U pobytových nabídek z ČR nerozlišujeme nabídky z Čech, Moravy nebo Slezka a používáme pro ně jednotný označení.
S pozdravem,
Tým SlevyDnes.cz
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fa Ahold (leták Albert) a fa TPK, spol. s r.o., přislíbila, že bude věnovat více pozornosti obsahu letáků a patří ji za to poděkování. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fa Globus respektuje tradiční označení původu svých produktů a rovněž ji patří poděkování. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Za vstřícné postoje a pochopení chystáme deklarativní ohodnocení těchto firem, které respektují přirozená a ve vyspělých a tradičních zemích, samozřejmá fakta. 
 
 

 

 

Naše občanské sdružení Morava nejsou Čechy má zatím netříděný rozsáhlý soubor (cca 82 stran tisku A4) chybného označování České republiky masmédii, organizacemi i jednotlivci jako pouhé Čechy nebo Česko, což je zřetelné pohrdaní ústavou. Neboť Preambule Ústavy začíná slovy: „ My, občané České republiky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku...“

Paradoxem bohužel je, že území České republiky není v současné době nijak vymezeno pro Moravu, Slezsko, ale ani Čechy, takže vzniká u jednoduše uvažujících subjektů dojem, že se jedná o pouhé Čechy nebo Česko. Také je třeba dodat, že historická území Moravy a Slezska jsou prakticky vymazána z mapy, a děti ve škole nenaleznou Moravu a Slezsko, ale ani Čechy. Nelze přesto pominout i učebnice vlastivědy, které se o Moravě a Slezsku zmiňují, avšak velmi okrajově, na rozdíl od rozsáhlé výuky o českých materiálii. Vzácnou výjimkou je učebnice pro střední školy a žáky druhého stupně ZŠ s názvem „Morava - dějiny země uprostřed Evropy" od autorů Hýska, Hýskové a Zámečníka (2012)".

Předložený soubor chybného pojmenování území republiky, kde se masově užívá pojem Čechy a Česko pro celou Českou republiku, vyznívá jednoznačně o silně asymetrickém pojetí chápání územní diverzity našeho státu. Dlužno dodat, že soubor prohřešků je reprezentačním, objektivním a adresným vzorkem dlouhodobé snahy nejrůznějších subjektů potlačit vše, co není české, a nelze vyloučit ani řízený proces "čechizace" Moravy a Slezska.  Nejde totiž jednoduše přijmout masovou duševní nedostatečnost u tak početných a mnohdy velmi vzdělaných respondentů. Moravané vnímají také i jistou a řízenou cenzuru informací, na příklad ve věci vyvěšování symbolických vlajek Moravy na veřejných budovách ( již téměř polovina obcí na Moravě vyvěsila vlajky)  při příležitosti výročí příchodu věrozvěstů na naše území nebo enormní nárůst počtu osob, které se přihlásily oficiálně k neexistující moravské národnosti (bezrnála700 tisíc), a nikdo nehledá příčinu tohoto jevu!

Členové našeho sdružení, kromě toho, že prováděli dlouhodobě sběr názvoslovných chyb, se v mnoha případech přímo obraceli na chybující. Často není výtka přijata a bývá vysvětlena jako „nevědomost" nebo vulgárně odmítnuta, či ponechána bez odpovědi. Jsou zasílány stížnosti ve věci chyb v názvosloví řediteli České televize, jednotlivým televizním redaktorům, veřejnému ochránci práv, Radě České televize, nejrůznějším institucím i jednotlivcům. V odpovědi předsedy Doc. PhDr. Milana Uhdeho se praví, že : „Výraz Čechy (dodávám i  česko ! ) “  není použitelný, má li mluvčí na mysli Českou republiku.lze v tom chybovat i když někteří mluvčí v tomto směru přesto chybují. Moderátoři a redaktoři byli v tomto smyslu poučeni." Naopak Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se pouze zaštiťuje zákonem č. 2331/2001 Sb. a věc neřeší. Veřejný ochránce práv se nehodlá zabývat " nekorektními geografickými pojmy v televizním a rozhlasovým vysíláním a doporučuje se řídit zákonem č 483/ 1991 Sb. o České televizi." Pan předseda KDU-ČSL MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., .... nesdílí rozhořčení Moravanů a nerozumí exaltovanému moravanství, kterému není cizí přezíravost a pohrdání Čechami..." V komunikaci s předsedou Rady České televize, panam Doc. PhDr. Uhdem se cituje jeho vyjádření : „Promění-li se vůle půl milionu občanů ve veřejnou aktivitu, nemůže ji Česká televize oslyšet."

Existují mnohé další pozoruhodné korespondence a výroky, které zde nebudou dále uváděny.

Seznam chyb zpracovali členové i bývalí a příznivci našeho sdružení. 

    

Historie projektu

Redakce přoipravuje text

Komu je určen výsledek naší práce 

Cílových skupin je více.

První skupinou jsou občané Moravy, Moravané samotní nebo čtenáři, kteří se seznámí s argumenty proč se u nás vše masivně počešťuje a proč má takový postup v naší společnosti (danajský) úspěch. Současně dostanou i posilu povědomí, že nemusí takovému nepříjemnéhu mediálnímu tlaku čelit sami, ale že je nás více, kterým není tento stav lhostejný. 

Druhou skupinou jsou občané, kteří mají z titulu své práce nebo zařazení "moc". A mohou v dloudobém horizontu ztrácet kontakt s realitou běžného občana. 

Další skupinou jsou občané, kteří se již setkali s formou posměchu nebo se pro svůj vnitřní názor obávají jakékoliv perzekuze nebo újmy. 

Je určitě povzbuzující, když  je nác více a můžeme společně sdílet druh křivdy. Můžeme lépe čelit všem formám arogance nebo opommíjení našich přirozených práv. Práv, která jsou konzistetní po staletí. Není možné aby nám byla upírána v jakémkoliv režimu. Ctnost našich tradic a našimi předky vybudovaných základů nehodláme podlehnout.     

Fotogalerie: neznalost a neúcta

Kontakt

Morava nejsou Čechy; moravské není české Morava, Brno, manetMoravia@seznam.cz